3 Μαρ. 2019

Τι είναι η ύπαρξη; Είναι ένα νήπιο που ζωγραφίζει. Η ύπαρξη διατρέχει τον εαυτό της. Το Εγώ της ύπαρξης, αυτός ο μεγάλος άγνωστος που διατρέχει το χρόνο, παραμένει ίδιος. Καθρεφτίζεται στο νεαρό της ηλικίας του ανθρώπου, το νήπιο, με το οποίο ταυτίζεται, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Μετέπειτα, στην ενηλικίωση, αυτό το χαμένο «Εγώ» γίνεται αισθητό σε μια στιγμή διαυγούς, πρωτόλειας σκέψης. Βυθίζεται όμως ολοένα και περισσότερο στον πυθμένα του καθήκοντος. Η ύπαρξη καθεαυτή είναι ένα σχεδόν υπερβατικό γεγονός κι ένα στοιχείο με ουδέτερο χαρακτήρα. Δεν υπακούει σε ηθικά διλήμματα. Η ύπαρξη έχει α-μοραλιστικά χαρακτηριστικά.

23 Οκτ. 2017

Η ταινία "ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΑΕ" είναι μια ενδιαφέρουσα παραγωγή της INFOWAR, από τους δημιουργούς των "DEPTOCRACY" και "CATASTROIKA". Το φιλμ μελετά και περιγράφει τη σχέση του φασισμού με το μεγάλο κεφάλαιο και τον καπιταλισμό, από την εποχή της εμφάνισης των πρώτων φασιστικών κινημάτων μέχρι σήμερα. Τα φασιστικά καθεστώτα πάνε πάντοτε χέρι-χέρι με τα συμφέροντα των μεγαλοβιομηχάνων και των εφοπλιστών. Από την άποψη αυτή, η ταινία ήταν πολύ διεισδυτική. με πολλά παραδείγματα και ντοκουμέντα και, οφείλω να πω πως η όλη προσπάθεια αξίζει τον έπαινο.

Μετά το τέλος όμως της ταινίας, μού έμεινε μια αίσθηση μη ολοκλήρωσης, σαν κάτι να μού έλειπε. Τελικά αυτό που ένιωσα να μού λέιπει συνιστά και το ίδιο το σκοπό του εγχειρήματος. Άραγε ο φασισμός δημιουργείται απλά και μόνο για να ικανοποιήσει τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου; Αναμφίβολα υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των δύο και, σε ανάλογους καιρούς οι μεγαλο-ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής αλληλεπιδρούν με τα φασιστικά καθεστώτα, σε μια σχέση αμοιβαίου οφέλους. Αυτή όμως είναι μόνο μια πτυχή των αιτιών που τρέφουν και γιγαντώνουν το φασισμό. 

 

29 Σεπ. 2016

Art and Mass Culture

 

The above title belongs to an important text written by the thinker Max Horkheimer. Horkheimer, together with Adorno, Lowenthal and Marcuse comprised the founding members of the renowned Frankfurt School, a philosophical movement that analyzed, among others, the impact of capitalized societies to individuals. According to the members of the Frankfurt School, mass culture is actually an invention of the economical elite in order to control and manipulate humans who at the same time were civilians, workers, parents etc. Mass culture succeeded to alienate individuals from their real needs, to make them embrace a pseudo-cultural pattern for their lives.

 In the meantime, real culture has been either mummified (monumental works in museums) or exiled from the everyday life, becoming an underground ideal[1]. Art can no longer compete to mainstream pseudo-culture that fills the most of the free time of the contemporary man and, thus, becomes a rare pleasure for the few.  That is the most dangerous and alarming consequence of the above state; that art no longer constitutes a guide for critical thinking on reality. From the moment it stops to be part of the everyday life, it cannot fulfill ipso facto the very scope of its “mission”: to elevate things to another level and, thereby, to develop critical ideas around reality.

 

 [1] Taken from Zisis Sarikas introduction to: “Τέχνη και Μαζική Κουλτούρα”, Athens, 1984, ύψιλον publications

25 Σεπ. 2016

Everything around us point to the fact that we are witnessing one of the biggest population relocations in history. To tell the truth, these people are not simlpy relocated. They are exiled from their homes in order to save theirs and their children' s lives. Countless of souls have been lost during the process. A process that ends with the refugees debarkation on the Greek islands.

On the other side of the Mediterra, most European countries refuse to take refugees to their homelands. This intense refusal has everything to do with the political scenery that has been unfolded throughout the continent: Nationalism, racism and ever growing xenophobia keep spreading limitlessly.


Infact, the democratic (in the real sense of the word) and humanitarian values and prinsiples that defined the post-war Europe have long gone and been replaced with a tecnhocratic, bureaucratic sense of development.

But the thing is that Greek Islands and Greek mainland cannot stand the shame: to be soul prisons. The refugees, despite the efforts of Greek people and humanitarian organizations, are being packed inside fixed locations that hold almost absent welfare, sanitary and medical conditions.

European governments should be ashamed for that tragic and unprecedented situation that consists an insult (ύβρις) to humanty.

The worst part is that history tends to repeat itself. Let us not let that happen. Embrace the foreign people. Save the unescorted children.They are the fertilizer for a new, better European era.

D.M.