3 Μαρ. 2019

Τι είναι ύπαρξη; Ή καλύτερα, πού είναι η ύπαρξη;

Τι είναι η ύπαρξη; Η ύπαρξη μοιάζει με ένα νήπιο που ζωγραφίζει, με γυρισμένη την πλάτη του προς τα εμάς. Διατρέχει το χρόνο, παραμένοντας ίδια. Καθρεφτίζεται στο νεαρό της ηλικίας του ανθρώπου, το νήπιο, με το οποίο ταυτίζεται, χωρίς δεύτερες, υστερόβουλες σκέψεις. Πολύ μετά, στην ενηλικίωση, αυτό το χαμένο νηπιακό «Εγώ» γίνεται ορισμένες φορές αισθητό σε μια στιγμή διαυγούς, πρωτόλειας σκέψης. Ως εκεί όμως. Συνολικά και ανεξαιρέτως βυθίζεται στον πυθμένα του καθήκοντος και της λήθης. Η ύπαρξη καθίσταται ένα σχεδόν υπερβατικό γεγονός. Ο ουδέτερος, νηπιακός της χαρακτήρας δεν συμβαδίζει, δεν προσαρμόζεται στις αγκύλες του έξυπνου στρουκτουραλισμού και του κοινωνικού αυτοματισμού. Έτσι λέει ένα τελειωτικό “αντίο”, δίνοντας τη θέση της σε μια σκιά του εαυτού που θα μπορούσε κάποτε να εμφανιστεί αλλά απέτυχε να το πράξει.

Δ.Μ.