3 Μαρ. 2019

Κείμενο

Τι είναι η ύπαρξη; Είναι ένα νήπιο που ζωγραφίζει. Η ύπαρξη διατρέχει τον εαυτό της. Το Εγώ της ύπαρξης, αυτός ο μεγάλος άγνωστος που διατρέχει το χρόνο, παραμένει ίδιος. Καθρεφτίζεται στο νεαρό της ηλικίας του ανθρώπου, το νήπιο, με το οποίο ταυτίζεται, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Μετέπειτα, στην ενηλικίωση, αυτό το χαμένο «Εγώ» γίνεται αισθητό σε μια στιγμή διαυγούς, πρωτόλειας σκέψης. Βυθίζεται όμως ολοένα και περισσότερο στον πυθμένα του καθήκοντος. Η ύπαρξη καθεαυτή είναι ένα σχεδόν υπερβατικό γεγονός κι ένα στοιχείο με ουδέτερο χαρακτήρα. Δεν υπακούει σε ηθικά διλήμματα. Η ύπαρξη έχει α-μοραλιστικά χαρακτηριστικά.